Společnost Colt CZ Group (dříve CZG) zveřejní hosp. výsledky za první polovinu roku ve čtvrtek 22. 9. před otevřením trhu. Očekáváme, že tržby meziročně vzrostly o 57,4 % na 7,44 mld. Kč. Největší část tohoto prudkého růstu je dána akvizicí americké společnosti Colt, která byla provedena 21. 5. 2021, a tím pádem většinu loňského 1H ještě nebyla zahrnuta do výsledků.

Marži upr. zisku EBITDA očekáváme na úrovni 23,6 %. Jde o mírný pokles (-1,9 proc. bodu) z loňských 25,5 %, avšak pokles je dán právě začleněním Coltu, jehož výroba operuje s o něco menšími maržemi než výroba v České republice. Upr. EBITDA by měla růst o 46 % r/r na 1,76 mld. Kč. Na finanční úrovni čekáme překlopení do ztráty, neboť Colt CZ platí meziročně vyšší úrokové náklady a také zaúčtovává tzv. earn-out, tedy potenciální budoucí doplatek v akciích za akvizici Coltu. Společnost nově reportuje i upravený čistý zisk, který tento nepeněžní earn-out vylučuje. Upravený čistý zisk očekáváme ve výši 1,06 mld. Kč či 31,5 Kč/akcie. 

Colt CZ bude pořádat konf. hovor v den oznámení výsledků. Za klíčová témata považujeme (1) výhled na letošní rok, (2) potenciální pokrok s akvizicemi, které management naznačil na posledním konf. hovoru a (3) vývoj v komerční poptávce v USA i v poptávce ze strany ozbrojených složek v Evropě po vypuknutí konfliktu na Ukrajině. Současný výhled managementu počítá s tím, že by tržby měly vzrůst z 10,7 mld. Kč loni na letošních 14,4 – 14,8 mld. Kč a upr. zisk EBITDA by pak měl činit 3 – 3,3 mld. Kč po loňských 2,17 mld. Kč. Očekáváme potvrzení tohoto výhledu managementem. Domníváme se, že Colt zveřejní dobrou sadu výsledků, a to především z pohledu EBITDA marže, což mu umožní potvrdit celoroční cíl na zisk EBITDA. Vyznění výsledků ale může být více určeno komentářem managementu k vývoji soukromé poptávky v USA a poptávky veřejného sektoru v Evropě.

 

mil. Kč

e1H22

r/r

1H21

Tržby

7443.0

57.4%

4728.7

upr. EBITDA

1,757.6

46.0%

1,203.7

EBITDA marže

23.6%

-1.9 pr. b.

25.5%

Provozní výsledek

1,347.2

89.2%

712.2

Finanční výsledek

-31.4

n.m.

36.8

Upr. čistý zisk

1,063.9

n.a.

n.a.

Upr. čistý zisk na akcii (Kč)

31.5

n.a.

n.a.

Zdroj: Colt, J&T Banka