Management Colt CZ včera na konferenčním hovoru uvedl, že pro příští rok stále plánuje marži zisku EBITDA nad 20 %. Z diskuse vyplynulo, že na marži bude negativně působit nárůst cen vstupů (materiály, energie, mzdy), ale společnosti by měly nadále růst tržby a zároveň by se měl příznivě měnit produktový mix ve prospěch dlouhých zbraní. Ty se prodávají s vyššími maržemi. Ve věci dlouhodobého výhledu management zopakoval cíl dosáhnout tržeb 1 mld. EUR (cca 24,3 mld. Kč) v r. 2025 a ve stejném roce mít zisk EBITDA alespoň 200 mil. EUR. Cíl na tržby 24,3 mld. Kč implikuje průměrný roční růst tržeb cca 20 % z letošní očekávané úrovně 14,3 mld. (střed výhledu). Šéf společnosti Jan Drahota zmínil, že toto tempo růstu se neobejde bez akvizic, ale že většina z tempa 20 % bude organická, tedy ne-akviziční. To považujeme za pozitivní zprávu, protože dokládá přesvědčení managementu o dalších příležitostech růstu a také o schopnosti uspokojit poptávku navyšováním výroby. Management představil program akciových odměn pro důležité zaměstnance firmy ve výši 3,37 mil. nových akcií, což představuje 10 % ze současného počtu. Do r. 2024 se však budou akcie přidělovat pomalým tempem cca 5 % z celkového počtu 3,37 mil. za rok. To znamená, že celkový počet akcií firmy poroste pouze o 0,5 % ročně, tedy růst zisku na akcii bude tímto ředěním zpomalován jen málo. Konečně, management zmínil solidní průběh probíhajícího 4. kvartálu, kdy se realizují významné zakázky pro ozbrojené složky, což podporuje výhled na letošní rok. Celkově hodnotíme konf. hovor hlavně díky dlouhodobému výhledu jako pozitivní.