Ľudia vyrovnávajúci sa s novou životnou situáciu, keď veľká časť sveta musela zostať doma, zmenili svoje nákupné správanie a prispôsobili sa aktuálnym potrebám. Výnimkou nie sú ani USA, v ktorých nákupné správanie spotrebiteľov reflektuje dnešný graf. Nie je žiadnym prekvapením, že v krajine prudko vzrástol predaj ochrannýchdezinfekčných prostriedkov, ako aj balených trvanlivých potravín. Určitou anomáliou je enormný záujem spotrebiteľov o domáce pekárne chleba, ktorých predaj vzrástol až šesťnásobne. S prebytkom voľného času sa ľudia začali viac venovať sebe a zatiaľ čo sú v sociálnej izolácii, až 85 percent Američanov začalo s nejakým druhom cvičenia. To sa odrazilo aj na zvýšenom záujme o fitnes vybavenie a výživové doplnky.

Vlna rušenia kultúrnych udalostí a dovoleniek mala za následok úbytok dopytu po produktoch z týchto segmentov, ako sú kufre, plavky, fotoaparáty a podobne.

Graf: Top 15 najrýchlejšie rastúcich a klesajúcich produktov online predaja v USA počas marca (v %)
/data/MediaLibrary/articles/17120/graf.jpgZdroj: Stackline/Top 100 Fastest Growing & Declining Categories in E-commerce