V pátek byl zveřejněn zápis z listopadového zasedání (7. listopadu) bankovní rady ČNB, kdy úrokové sazby zůstaly beze změny (2,00 %). Hlasování bylo 5:2, když ruku pro zvýšení sazeb zvedli Vojtěch Benda a Tomáš Holub. Bankovní rada dostala k dispozici novou makroekonomickou prognózu, která je velmi pro-inflační a doporučuje bankovní radě úrokové sazby postupně zvýšit 2x o 25 bazických bodů. Ovšem bankovní rada ji vyhodnotila opačně a hlavní rizika prognózy považuje za proti-inflační kvůli obavě, že negativní vývoj v zahraničí (Německo) se se zpožděním odrazí i ve vývoji české ekonomiky. Zápis také ukázal připravenost bankovní rady tolerovat případné přestřelení inflace nad 3 % v příštím roce.

Letos žádnou změnu úrokových sazeb ČNB nečekáme a stabilita sazeb je pravděpodobná i na začátku příštího roku.