Bankovní rada České národní banky se ve čtvrtek jednomyslně shodla na snížení úrokových sazeb o 75 bazických bodů na 1,00 % (2T repo). Dále ČNB snížila bankám sazbu proti-cyklické kapitálové rezervy z 1,75 % na 1,00 %. Také ale očekává, že vedle bank odloží výplatu dividend i pojišťovny a penzijní společnosti. ČNB se vedle měnových nástrojů (úrokové sazby) rozhodla dál zapojit i nástroje makro-obezřetností politiky. ČNB očekává, že se dramaticky změnil ekonomický výhled a česká ekonomika projde silnou recesí a bude v poklesu po zbytek roku. Poslední oslabení koruny odráží ekonomický vývoj, pomáhá ekonomice a snižuje potřebu snižovat sazby v letošním roce. Při velkých výkyvech kurzu je ČNB připravena vstoupit na trh a kurz stabilizovat.  Na druhou stranu se viceguvernér Nidetzky na videokonferenci snažil rozptýlit očekávání, že by ČNB plánovala rozjezd QE. Úpravu pravomocí, hlavně možnost nakupovat státní dluhopisy, považuje bankovní rada za finančně-stabilizační nástroj, který má pomáhat tlumit volatilitu dluhopisového trhu či problémy s likviditou ve finančním systému.

Vzhledem k ekonomickému vývoji je další snižování sazeb pravděpodobné, načasování bude záviset jak na ekonomickém vývoji, tak i na vývoji kurzu koruny. Dalším krokem ČNB může být i sražení proti-cyklické rezervy pro banky na nulu.