V pátek byl zveřejněn zápis z posledního zasedání bankovní rady ČNB (5. května), kdy došlo ke zvýšení sazeb o 75 bazických bodů na 5,75 %. Hlasování bylo standardní 5:2, kdy pro zvýšení sazeb ruku zvedli guvernér Rusnok, viceguvernéři Mora a Nidetzký a členové Holub s Bendou. Naopak sazby beze změny prosazovali členové Dědek a Michl. Celkově zápis potvrdil, že většina bankovní rady pozorně sleduje nárůst inflační rizik a je připravená dál zvyšovat úrokové sazby. Bankovní rada vnímá, že inflaci již táhnou hlavně nákladové faktory. Ovšem vzhledem k výši inflace a délce trvání přestává příčina (poptávka vs. náklady) hrát zásadní roli a bez ochlazení poptávky se zvýšená inflace může přenést do inflačních očekávání. Tomáš Holub také zmínil, že končí doba, kdy zvyšování sazeb pomáhalo měnové politice a současně pomáhalo plnit cíle finanční stability. Podle Holuba je primárním cílem ČNB měnová stabilita (inflace) a ostatní cíle mají nyní nižší prioritu. Podle zápisu se značná část diskuze bankovní rady věnovala kurzu. Vzhledem k výši inflace a jejím zdrojům se bankovní rada shodla, že úloha silnější koruny v utažení měnových podmínkách je nyní vyšší než obvykle. Dokonce 4 členové (Rusnok, Mora, Benda, Holub) připustili zvýšení sazeb o 100 bazických bodů, aby se zvýšil tlak na posílení koruny. Naopak podle Oldřicha Dědka se rozšiřování úrokového diferenciálu nyní ukazuje jako málo efektivní a v případě potřeby by raději upřednostnil přímý odprodej deviz. Bankovní rada nakonec schválila navýšení odprodejů devizových rezerv, ale zápis neuvádí konkrétní parametry a ani výsledek hlasování.

Celkově se zápis nadále nese v jestřábím duchu a naznačuje, že v červnu ČNB opět výrazně zvýší sazby (o 50-75 bodů). Zápis také potvrdil, že bankovní rada preferuje silnější korunu a nepřímo vysvětluje rozhodnutí aktivně intervenovat při oslabení koruny v posledních dnech.