CME dnes zveřejnila výsledky hospodaření za 3. čtvrtletí 2019. Tržby rostly meziročně o 1,3 % na 138,9 mil. USD, mírně nad odhadem trhu 138,6 mil. a naším odhadem 138,2 mil. USD. Růst tržeb byl dle očekávání pomalý kvůli oslabení evropských měn vůči dolaru ve 3Q. Zisk před odpisy EBITDA však přidal 15,8 % r/r na 41,4 mil. USD, což překonalo odhad trhu 38,9 mil. a bylo zhruba v souladu s naším odhadem 41,6 mil. USD. EBITDA rostla především díky poklesu programových nákladů, který je patrný v průběhu celého roku. EBITDA marže vzrostla meziročně o 3,7 proc. bodu na 29,8 %, opět nad odhadem trhu (28,1 %) a blízko našeho odhadu (30,1 %). Ještě rychleji rostl provozní zisk (+38,7 % r/r na 30,8 mil. USD) a byl rovněž nad odhadem trhu. Čistý zisk klesl o 80 % r/r na 13,7 mil. USD, kde je však meziroční prudký pokles dán zaúčtováním mimořádného zisku z prodeje televizí v Chorvatsku loni ve 3Q.

Jeden z gen. ředitelů společnosti Michael Del Nin v prohlášení uvedl, že dosavadní výsledky vedou management k již třetímu zvýšení výhledu na letošní rok. Dosavadní výhled počítal s růstem zisku EBITDA o 14 – 16 % r/r z loňských 222,7 mil. USD při konstantních měnových kurzech. Předpokládáme, že management představí nový výhled na konferenčním hovoru dnes v 15:00. Společnost rovněž uvedla, že v září splatila dalších 50 mil. EUR dluhu (letos celkem již 150 mil.) a že zadlužení čistý dluh / EBITDA činilo na konci 3Q19 2,5 oproti úrovni 3,5 na začátku letošního roku. Podotýkáme, že dluhové kovenanty umožňují firmě vyplácet dividendu, pokud je „hrubé“ zadlužení dluh / EBITDA pod úrovní 2,75. Po výsledku za 3Q je podle nás pravděpodobné, že společnost bude tento požadavek ke konci roku plnit. Výsledky hospodaření za 3Q, zvýšení výhledu a implikace nižšího zadlužení pro dividendu považujeme za pozitivní a očekáváme i pozitivní reakci trhu.

 

US GAAP, kons., mil. USD

3Q19

r/r

3Q18

oček. 3Q19 Trh

oček. 3Q19 J&T

Tržby

138,9

1,3%

137,0

138,6

138,2

EBITDA

41,4

15,8%

35,8

38,9

41,6

    EBITDA marže

29,8%

+3,7 p.b.

26,1%

28,1%

30,1%

EBIT

30,8

38,7%

22,2

28,7

30,3

Finanční výsledek

-12,0

n.m.

-8,4

-

-7,3

Čistý zisk po minoritách

13,7

-80,0%

68,6

-

17,9

Zisk na akcii (USD)

0,04

-77,8%

0,18

-

0,05

Zdroj: J&T Banka, CME, Reuters; Čísla vylučují prodaná chorvatská aktiva