Většinový akcionář skupiny PPF Group Petr Kellner se v úvodním slovu k výroční zprávě za r. 2019 stručně zmiňuje o CME. Kellner se vyjadřuje o akvizici CME jako o jednom z velkých projektů, které „se povedly“ v r. 2019. Přestože je zmínka krátká, jde o aktuální vyjádření a potvrzuje, že PPF počítá s dokončením transakce. Připomínáme, že odsouhlasená fúze CME s dceřinou společností PPF počítá s výplatou 4,58 USD (cca 101,1 Kč) za každou kmenovou akcii CME a následně zrušením akcií. Podle CME má být dokončena do konce října.