CME dnes oznámila, že její představenstvo začalo zkoumat strategické možnosti pro budoucnost společnosti. Představenstvo vytvořilo zvláštní výbor, který prozkoumá alternativy včetně prodeje celé společnosti nebo jejích částí, fúze se strategickým partnerem, rekapitalizace či pokračování v současném dlouhodobém plánu. Za podstatnou považujeme zmínku, že tato iniciativa má podporu hlavního akcionáře AT&T. (AT&T má v současnosti podíl ve firmě 64,2 %, po hypotetické konverzi preferenčních akcií pak efektivní podíl 75,0 %.) Předseda představenstva John Billock uvedl, že po 5 letech růstu a oddlužování má tato iniciativa určit cestu, která by vedla k maximalizaci hodnoty pro všechny akcionáře.

 

CME upozornila, že prozkoumání alternativ nezaručuje, že dojde k transakci, a dále že si nestanovuje pro tento proces časový plán. Nebude ani podávat pravidelné aktualizace, pokud to nebude nutné.

 

Domníváme se, že iniciativa k tomuto kroku může plynout od majoritního akcionáře AT&T, který dal v loňském roce veřejně najevo, že hodlá prodat některá ze svých aktiv mimo USA. Možnost prodeje firmy usnadňuje i to, že se loni výrazně snížilo její zadlužení (čistý dluh / EBITDA klesl z 5,4 na 3,5 během jednoho roku). Vzhledem k výše uvedenému jsme názoru, že z uvedených alternativ je nejpravděpodobnější prodej majoritního podílu AT&T do rukou nového majitele, případně rozprodej aktiv CME více zájemcům. Pouze podotýkáme, že CME sídlí na Bermudských ostrovech, jejichž legislativa nezakládá povinnost nového majoritního vlastníka nabídnout minoritním vlastníkům odkup akcií. Přesto zprávu považujeme za příznivou a očekáváme pozitivní reakci trhu.