Společnost oznámila, že po zajištění kapacity v budovaném plovoucím LNG terminálu v Nizozemsku zajistila také přepravní kapacitu z tohoto terminálu do České republiky. Celkový roční objem je až 3 mld. metrů krychlových plynu, což odpovídá přibližně jedné třetině odebíraného plynu z Ruska. ČEZ zajišťuje tyto kapacity pro stát, jelikož má potřebné know-how a licence. Celá transakce ať ve fázi zajištění kapacit, tak v budoucí fázi samotných dodávek nemá významnější dopad do hospodaření společnosti.