ČEZ oznámil dnes ráno výsledky, které jsou nad očekáváním trhu na všech položkách. Čísla jsou v meziročním srovnání podstatně lepší. To je hlavně díky lepšímu výkonu divize Výroba – tradiční energetika, kde jsou lepší jak objemy, tak vyšší realizované ceny elektřiny. Management společnosti potvrdil celoroční cíle.

Tržby jsou za 2Q19 48,2 mld. Kč (+20,8 % r/r), zatímco odhad trhu počítal jen s 46,7 mld. Kč. EBITDA dosáhla 12,8 mld. Kč (+36,7 % r/r) a taky očekávání trhu na 11,8 mld. Kč překonala. Reportovaný č. zisk je 2,9 mld. Kč (+535 % r/r) a upravený pak dokonce 3,2 mld. Kč, opět nad očekáváním 2,7 mld. Kč.

ČEZ potvrdil celoroční cíle, kdy by EBITDA měla být v intervalu 57-59 mld. Kč a č. zisk 17-19 mld. Kč. Výsledky za první pololetí znamenají 54,4-56,3 % celoročního cíle u EBITDA a 63,2-70,6 % u č. zisku. Očekáváme, že ČEZ své cíle splní.

Lepší než naše odhady je také cena prodané elektřiny na další roky. Na příští rok to je 42,3 EUR/MWh a na 2021 43,6 EUR/MWh, v našich projekcích jsme čekali cenu mírně nad 42 a 43 EUR/MWh.

V našich i tržních projekcích se očekávaly solidní výsledky, ale ČEZ reportoval ještě lepší čísla. Zveřejněná data hodnotíme pozitivně a čekali bychom odpovídající reakci investorů.

 

 

mil. Kč

2Q19

2Q18

r/r

J&T e2Q19

rozdíl

kons.

rozdíl

Tržby

48 179

39 899

20,8%

44 469

8,3%

46 700

3,2%

EBITDA

12 821

9 380

36,7%

11 770

8,9%

11 800

8,7%

   marže

26,6%

23,5%

3,1%

26,5%

0,1%

25,3%

1,3%

EBIT

5 309

2 278

133,1%

4 770

11,3%

4 800

10,6%

   marže

11,0%

5,7%

5,3%

10,7%

0,3%

10,3%

0,7%

Č. zisk

2 922

460

535,2%

2 583

13,1%

2 700

8,2%

Zdroj: ČEZ, J&T Banka