Představenstvo společnosti rozhodlo o svolání valné hromady na 29. června 2020. Podrobnosti budou uvedeny v pozvánce, která by měla být zveřejněna v zákonné lhůtě (nejpozději 30 dní před konáním VH), tedy do tohoto pátku.