ČEZ oznámil, že se stane 100% vlastníkem společnosti Škoda JS, se kterou dlouhodobě spolupracuje v oblasti jaderného paliva a údržby jaderných elektráren. Škoda JS je v současné době součástí skupiny OMZ, kterou ovládá ruská banka Gazprobank, a hrozí tak riziko případných sankcí, které by mohly ovlivnit i samotný ČEZ. Po podpisu smlouvy budou akcie Škody JS v držení společnosti Wood & Company a po schválení ze strany regulatorních orgánů přejdou do vlastnictví ČEZu. Tímto způsobem se vyřeší riziko sankcí v relativně krátké době. Bližší podmínky transakce zatím nebyly zveřejněny. Roční tržby Škoda JS dosahují kolem 3,5-4,0 mld. Kč, z čehož téměř polovina plyne z exportu do zahraničí. Zprávy o převzetí se v médiích objevily již v polovině března. ČEZ touto akvizicí zároveň vyřeší spor, v rámci kterého se soudí se Škodou JS kvůli závadám na svarech potrubí v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín. Transakci vnímáme mírně pozitivně, jelikož pomůže předejít případným komplikacím v případě sankcí. Nicméně bez znalosti konkrétních podmínek nemůžeme blíže hodnotit.