ČEZ oznámí výsledky za 3Q19 v úterý 12. listopadu 2019 ráno v 8:00 hod. 

Z reportu za 3Q19 bude podstatné zejména potvrzení cílů na tento rok a ceny prodané elektřiny na další roky. 

V průběhu minulého kvartálu došlo ke dvěma negativním skutečnostem. ČEZ musel neplánovaně odstavit 2. blok jaderné elektrárny Dukovany, který byl mimo provoz prakticky celé čtvrtletí. Dále musel ČEZ vrátit SŽDC více jak 1 mld. Kč za spor o nasmlouvanou, ale neodebranou elektřinu z roku 2010. 

Obě tyto události by mohly mít dopad na celoroční cíle. Nicméně předpokládáme, že ČEZ své cíle potvrdí. Stávající cíle jsou na zisk EBITDA v rozmezí 57-59 mld. Kč a čistý zisk 17-19 mld. Kč. Je možné, že by vedení společnosti mohlo tento široký interval upřesnit. Pravděpodobně se také sníží očekávaná celoroční projekce výroby v jaderných elektrárnách. Naše odhady za 3Q19 a reportovaná čísla za 1H19 tvoří 75-77,5 % cíle EBITDA a 72-81 % cíle na čistém zisku. 

Ve třetím kvartále odhadujeme, že tržby dosáhnou 52,8 mld. Kč (+22,8 % r/r). Zisk EBITDA by podle našich projekcí měl dosáhnout 12,1 mld. Kč (+2,5 % r/r). V 3Q18 zaúčtoval ČEZ zisk z obchodování, se kterým v 3Q19 nepočítáme. Meziroční růst čísel je dán vyšší realizovanou cenou elektřiny, kdy loni prodával ČEZ elektřinu za asi 31,5 EUR/MWh, letos prodává za ceny nad 39 EUR. Čistý zisk odhadujeme na 2,5 mld. Kč (+79 % r/r). Za rozdílem u čistého zisku proti minulému roku je vyšší EBITDA, nižší odpisy a vyšší efektivní daň. 

Z krátkodobého hlediska ovlivňuje cenu akcií ČEZu na burze sentiment na trhu. Dále pak cena elektřiny (emisní povolenky). Vliv má pravděpodobně také politická rétorika týkající se dostavby jaderné elektrárny. Tuto debatu bere trh jako riziko, nicméně podle chystaných smluv by měla mít společnost garance a navíc put opci týkající se celého projektu. To z našeho pohledu limituje nejistoty spojené s dostavbou jádra. Záležet bude na nastavení smluv mezi státem a ČEZem. 

 

cez-3q19-projekce.pdf