Bulharský regulátor udělil místním společnostem ČEZu pokutu ve výši 4,4 mil. leva (60 mil. Kč) za zneužití dominantního postavení na trhu. V roce 2016 měl ČEZ podle regulátora uzavřít smlouvu s platební společností Fast Pay, kterou následně vypověděl a přejednal tak, že na ní Fast Pay nerealizoval žádný zisk. Fast Pay byl pak podle stížnosti donucen smlouvu podepsat, aby neztratil velkou část svých klientů. ČEZ jakékoliv pochybení odmítá a pravděpodobně se odvolá. Společnost má v Bulharsku dlouhodobě problémy s regulátorem a v současné době vede s bulharskými úřady arbitráž u mezinárodních institucí.