ČEZ oslovil 11 firem s žádostí o sdílení technických informací k možné výstavbě malých jaderných bloků. Společnost tak pokračuje ve zjišťování, zda by se malé jaderné zdroje daly použít pro potřeby v ČR. Již dříve ČEZ podepsal memorandum o porozumění se společnostmi NuScale a GE Hitachi Nuclear Energy. Výhodou zmíněného typu reaktoru by měly být především až o 60 % nižší kapitálové náklady na vyrobenou megawatthodinu. Podobné reaktory jsou i ve světě prozatím spíše ve fázi vývoje a testování bez výraznějších zkušeností s jejich provozem.