ČEZ včera předal na Státní úřad pro jadernou bezpečnost žádost o povolení stavby nového jaderného zdroje v Dukovanech. Podle dokumentace by zde mohly být postaveny dva jaderné bloky o celkovém výkonu až 2 400 MW, nicméně prozatím ČEZ počítá spíše s výstavbou jednoho bloku. Ještě v tomto roce by mělo začít výběrové řízení na dodavatele stavby. V nejbližší době by měla být také podepsána dohoda se státem, která by měla mimo jiné upravovat ochranu minoritních akcionářů před riziky plynoucími z takto veliké investice.