ČEZ oznámil, že obdržel 1,463 mld. Kč v souvislosti s vratkou darovací daně z emisních povolenek za roky 2011 a 2012. Tento mimořádný příjem byl očekáván a byl jedním z důvodů zvýšení celoročního výhledu, ke kterému společnost přistoupila v rámci prezentace výsledků za 2Q.