Dozorčí rada schválila zrušení dosavadního akciového opčního programu pro management společnosti, který bude nahrazen novým systémem výkonnostních odměn. Nový systém bude založen na vývoji ceny akcií společnosti (plus vyplacená dividenda) v každém roce a následně porovnání s vývojem akcií společností v indexu STOXX Euro 600 Utilities. Výkonnostní odměna pak bude vyplacena až po dalších dvou letech. Dosavadní opční program byl často předmětem kritiky a změnu, která více motivuje management brát v úvahu zájmy akcionářů, vnímáme pozitivně.