ČEZ dnes pořádá valnou hromadu akcionářů. Na programu je mimo jiné schválení dividendy ze zisku minulého roku. Návrh představenstva počítá s dividendou 44 Kč na akcii a výplatou 1. srpna, zatímco protinávrh ministerstva financí, které ovládá 70 % hlasovacích práv počítá s dividendou 48 Kč na akcii (4,6% hrubý dividendový výnos) a výplatou až 1. listopadu. Očekáváme, že bude schválen návrh vlády, která bude mít nadpoloviční většinu přítomných hlasů na valné hromadě.