Česká Národní Banka oznámila, že bude návrhy jednotlivých bank na výplatu dividend posuzovat individuálně na základě jejich kapitálové vybavenosti, rizikového profilu, obchodního modelu a dalších faktorů. Limity pro výplatu dividend pak bude ČNB stanovovat konzervativně a zároveň předpokládá, že banky s návrhy přijdou až poté, co budou mít k dispozici auditované výsledky za tento rok. Tento přístup ČNB jsme očekávali, banky tak zřejmě nebudou oznamovat návrhy dividend s výsledky za 4Q, jak byly v minulosti zvyklé, ale až před konání valných hromad.