Společnost Avast dnes oznámila vybrané hosp. výsledky za 3Q19. Upravené tržby meziročně přidaly 5 % na 220,3 mil. USD, což je mírně pod naším odhadem (223 mil.). Nicméně růst tržeb očištěný o vliv měnových kurzů a ukončované segmenty činil 9 % r/r, což je v souladu s výhledem firmy na vysoký jednociferný růst tržeb letos. Odhad trhu nebyl pro 3Q19 k dispozici. Zisk před odpisy EBITDA meziročně vzrostl o 7,4 % na 121,9 mil. USD, poblíž našeho odhadu 123,1 mil., kde kromě růstu tržeb pomohla i zvýšená marže. Ta činila 55,3 %, přičemž nárůst z loňských 54,1 % je dán především novou účetní metodou IFRS 16, která přeřazuje některé náklady z provozních do odpisů. Zadlužení čistý dluh / upr. EBITDA kleslo po 3Q na 1,9, což je výrazný pokles z úrovně 2,4 v polovině roku. Podotýkáme, že při dosažení úrovně 1,5 může společnost upravit dividendovou politiku ve prospěch větších výplat. Gen. ředitel Avastu Ondřej Vlček uvedl, že výsledky za 3Q jsou v souladu s očekáváním, které firma prezentovala v polovině roku. Management potvrdil výhled, podle nějž mají letos tržby po očištění o vliv měnových kurzů a ukončované segmenty růst u horního okraje vyššího jednociferného růstu. Prezentovaný očištěný růst (+9 % r/r) tento výhled potvrzuje. EBITDA marže má být letos cca v souladu s loňskou úrovní (54,1 %) bez přihlédnutí k IFRS 16. Zahrnutí této změny zvyšuje marži cca o 1 proc. bod, což výsledky za 3Q také potvrzují. Výsledky za 3Q a potvrzení výhledu hodnotíme pozitivně, přičemž rychlý pokles zadlužení může z pohledu investorů přibližovat úpravu dividendové politiky.

 

IFRS, mil. USD

3Q19

r/r

3Q18

oč. 3Q19 J&T

Tržby (upr.)

220,3

5,0%

209,8

223,0

EBITDA (upr.)

121,9

7,4%

113,5

123,1

   EBITDA marže

55,3%

+1,2 p.b.

54,1%

55,2%

Zdroj: Avast, J&T Banka