Avast: Společnost může vstoupit do nejužšího londýnského indexu FTSE 100

Růst tržní kapitalizace

Za dva roky od vstupu na londýnskou burzu se výrobci antivirových programů Avast podařilo výrazně zvýšit tržní kapitalizaci. V době vstupu na burzu činila tržní kapitalizace Avastu cca 2,5 mld. liber (76 mld. Kč). Díky dobrému hospodaření, plnění výhledů a celkově pozitivnímu vývoji akciových trhů se tržní kapitalizace firmy více než zdvojnásobila na současných 5,2 mld. liber (cca 158 mld. Kč). Cena akcií Avastu se dokázala rychle vzchopit po lednové aféře o prodeji dat z divize Jumpshot, ale i po zásahu pandemie Covid-19. K tomu přispělo hlavně vyjádření společnosti, že pandemie zatím neměla hmatatelný vliv na hospodaření a že zachovává výhled pro letošní rok.

Vstup do FTSE 100

Londýnský index FTSE 100 je rebalancován 4x ročně. Platí, že k automatickému zařazení do indexu FTSE 100 je třeba, aby společnost byla k danému datu do 90. místa na burze podle tržní kapitalizace. K 20. květnu 2020 měl Avast 73. největší tržní kapitalizaci a nové složení indexu se bude určovat podle stavu k 2. červnu. Jsme proto názoru, že pokud např. nepřijde mimořádná negativní zpráva týkající se společnosti nebo jejího segmentu trhu (což neočekáváme), je vysoká pravděpodobnost, že Avast bude do indexu zařazen.

Významná data týkající se zařazení:

  • 2. 6. – Dle cen akcií na konci obchodování se určí nové složení indexu FTSE 100
  • 3. 6. – Nové složení indexu FTSE 100 bude oznámeno po zavření trhu
  • 19. 6. – Do konce obchodování musejí investoři, kteří sledují index, upravit svá portfolia podle nových vah indexu
  • 22. 6. – Nové složení indexu FTSE 100 začíná platit od začátku obchodování

Dopad na akcii a zvýšená volatilita

Zařazení nové společnosti do indexu může mít na cenu jejích akcií významný pozitivní efekt. Někteří velcí investoři totiž sestavují svá portfolia podle složení daného indexu. Pokud je do něj zařazena nová společnost, doplňují si její akcie do svého portfolia, což vytváří na trhu dodatečnou poptávku. Očekáváme proto, že možné zařazení Avastu do indexu FTSE 100 může zvýšit poptávku po jeho akciích, s pozitivním dopadem na jejich cenu. Zmíněné doplňování akcií do portfolií může probíhat do 19. 6. Zároveň podotýkáme, že část tohoto doplňování již nyní může s předstihem probíhat.

Zvýšený zájem o akcie Avastu může vést k situaci, že se cena akcie dostane nad svoji fundamentální hodnotu. Jinými slovy, doplňování akcií Avastu do portfolií probíhá bez ohledu na cílové ceny a fundamentální hodnotu firmy. Průměrná cílová cena na trhu je 4,67 GBP (141 Kč), přičemž současná tržní cena (4,97 GBP či 151 Kč) je již nad touto úrovní. Vidíme tak možný scénář, kdy akcie Avastu mohou dále posilovat až do zařazení do indexu (cca 19. 6.), avšak po zařazení může přijít určitá korekce ceny. Zájem investorů se totiž začne již více upírat k fundamentální hodnotě firmy. Jsme také názoru, že ačkoli hospodaření Avastu zatím prochází pandemií Covid-19 velmi dobře, některé menší segmenty firmy (hl. antivirus pro malé a střední firmy) mohou pocítit slabší vývoj kvůli snaze firem šetřit. I proto vidíme určité riziko korekce z cen nad 5 GBP (cca 151 Kč) poté, co proběhne očekávané zařazení do indexu.

 

avast-29-05-2020-cz.pdf