Projekce hospodaření za r. 2019

Společnost Avast zveřejní výsledky hospodaření za r. 2019 ve středu 26. 2. před otevřením trhu.Avast již 30. ledna předoznámil tržby a zisk EBITDA za loňský rok. Tržby očištěné o ukončované operace podle Avastu loni činily 862,8 mil. USD, což podle nás znamená celkové tržby společnosti 872,1 mil. USD (+5,5 % r/r). Upravený zisk před odpisy EBITDA pak loni činil 483 mil. USD (+7,9 % r/r). Marže zisku EBITDA meziročně vzrostla o 1,3 proc. bodu na 55,4 %, avšak podotýkáme, že cca 1 procentní bod nárůstu je dán změnou metodiky: podle nového účetního standardu IFRS 16 se některé náklady přesouvají z provozních nákladů do odpisů, což navyšuje zisk EBITDA. Bez tohoto efektu by EBITDA marže byla meziročně téměř beze změny.

Pokles některých nehotovostních položek (hl. amortizace) a úrokových nákladů pak vede k ještě rychlejšímu růstu upraveného čistého zisku, který odhadujeme na 307,3 mil. USD (+13,5 % r/r). Zisk na akcii pak očekáváme ve výši 0,30 USD. Jeho meziroční růst 9,2 % je nižší než u celkového čistého zisku vzhledem k růstu počtu akcií.

Dividendová politika Avastu počítá s výplatou cca 40 % volného cash flow po odečtení úrokových nákladů. Volné cash flow odhadujeme na 335,5 mil. USD a dividendu na akcii očekáváme 13,8 centů či 3,19 Kč. Tato dividenda při současné ceně akcie implikuje div. výnos 2,3 % p.a. Podotýkáme, že Avast již v říjnu vyplatil mezitímní dividendu 4,4 centů (1,03 Kč), proto dividendu zbývající k vyplacení za loňský rok (tzv. finální dividendu) odhadujeme na 9,4 centů (2,16 Kč). Rozhodný den pro dividendu očekáváme v květnu 2020.

Výhled

Vzhledem k tomu, že management dvě nejdůležitější čísla (tržby, zisk EBITDA) za r. 2019 již oznámil, akcie Avastu podle nás nemusejí na samotné výsledky za loňský rok výrazně reagovat. V závěru ledna navíc Avast zveřejnil i stručný výhled na tento rok, kdy počítá s růstem upravených tržeb „středním, jednociferným tempem“, pokud je vyloučen efekt uzavírané divize Jumpshot. Trh je tak obeznámen i s výhledem a ani u něj tak neočekáváme překvapení.

Jsme nicméně názoru, že právě uzavření Jumpshotu, jenž byl kritizován médii za prodej klientských dat, obrací pozornost investorů k tomu, odkud bude společnost generovat další růst. Přestože Jumpshot loni nepředstavoval více než 4 % tržeb a 1,4 % zisku EBITDA, dokázal svým rychlým rozvojem přispívat cca 2 proc. body k růstu celkových tržeb Avastu. Investory proto bude o to více zajímat, jak se firmě daří prodávat i ne-antivirové produkty (VPN, C-Cleaner, atd.) a kdy očekává uvedení nových, z nichž by mohla navyšovat tržby. Toto očekáváme jako téma pro konferenční hovor, jenž se bude konat v 10:00 SEČ v den výsledků.

Od výsledků Avastu proto neočekáváme zásadní překvapení v podobě čísel. Prezentace na konferenčním hovoru může spíše ovlivnit názor investorů na to, zda se firmě podaří generovat hmatatelný růst i bez Jumpshotu.

 

avast-e2019-cz.pdf