Avast: Projekce výsledků za 3Q 2020

Projekce hospodaření za 3Q 2020

Společnost Avast zveřejní vybrané provozní údaje za 3. kvartál 2020 ve středu 21. 10. 2020 před otevřením trhu. Tyto údaje zahrnují především tržby, zisk EBITDA a komentář k vývoji zadlužení. Ve 3Q podle nás pokračoval slušný růst v hlavním segmentu Consumer Desktop (spotřebitelský antivirus pro PC), jenž byl na jaře podpořen prací zaměstnanců z domova kvůli vyhlášeným karanténám. Tento segment podle nás táhl růst tržeb Avastu o 6,7 % r/r v organickém vyjádření, tj. bez ukončených operací. Na druhou stranu právě ukončení divize na zpracování dat Jumpshot na začátku roku růst tržeb výrazně zpomaluje. Celkově tak očekáváme, že upravené tržby ve 3Q vzrostly meziročně o 1,6 % na 223,8 mil. USD.

Marži zisku EBITDA očekáváme na úrovni 55,1 %, velmi podobnou jako ve 2Q (55,0 %). Marže bude podle nás ve 3Q mírně nižší než za celý rok (oček. 55,5 %) vzhledem k tomu, že Avast ve 3Q uváděl na trh nové produkty, což obvykle představuje dodatečné náklady. Zisk před odpisy EBITDA tak odhadujeme na 123,3 mil. USD, o 1,2 % vyšší než v loňském 3Q.

Výhled

Management Avastu po výsledcích za 1H20 zpřesnil výhled na celý rok, kdy nyní čeká organický růst tržeb (vylučující ukončené aktivity) na horním okraji středního, jednociferného růstu. Naším očekáváním je letos organický růst tržeb o 5,9 %. Marže zisku EBITDA by měla být dle výhledu meziročně zhruba beze změny (loni 55,4 %). Mírné zvýšení výhledu na tržby po 1H20 managementu dovolila silná poptávka v hlavním segmentu Consumer Desktop díky zvýšenému trendu práce z domova. Výhled managementu byl také podpořen solidním růstem fakturací (+9,2 % r/r v 1H20), které naznačují budoucí tržby. Proto jsme názoru, že management výhled v prohlášení ke 3Q potvrdí.

Počet stažení hlavního antivirového produktu Avastu se letos těsně odvíjel od karanténních opatření ve světě. Tato informace podle nás po 1H20 vedla ke korekci akcií Avastu, jelikož stabilizace nákazy Covid-19 naznačovala, že mimořádný zájem o produkty Avastu z jara již nebude pokračovat. Proto by management mohl poskytnout komentář, zda v současnosti opět pozoruje růst zájmu o své produkty vzhledem k druhé vlně nákazy v Evropě.

Vzhledem ke korekci akcií Avastu z maxim okolo 600 pencí (173 Kč) v srpnu na současných 540 pencí (163 Kč) by mohlo potvrzení výhledu vést k pozitivní reakci trhu. Podotýkáme, že Avast nebude po zveřejnění vybraných ukazatelů pořádat konferenční hovor.

 

avast-e3q20-cz.pdf