Projekce hospodaření za 1Q19

Společnost Avast zveřejní vybrané provozní údaje za 1. kvartál 2019 ve čtvrtek 18.4. před otevřením trhu. Podobně jako po 3. kvartále 2018 společnost zveřejní z výsledovky pouze upravené tržby a upravený zisk před odpisy EBITDA. Očekáváme, že upravené tržby v prvním kvartále vzrostly o 3,5 % r/r na 206,6 mil. USD. Tahounem tržeb je podle nás nadále segment spotřebitelského antiviru, kde roste počet zákazníků i penetrace produktů mezi zákazníky. Růst o 3,5 % je však pomalejší než v předchozích kvartálech jednak kvůli posílení dolaru k ostatním měnám během 1Q19, což snižuje tržby vykazované v dolarech. Druhým důvodem je divestice aplikace Managed Workplace v lednu 2019, což znamená mírně negativní efekt na výši tržeb za první kvartál.

Upravený zisk před odpisy EBITDA podle nás dosáhl v 1Q19 111,8 mil. USD, tj. s marží 54,1 % vůči tržbám. Údaj o zisku EBITDA za loňské 1Q není k dispozici, jelikož společnost vstupovala na burzu v květnu 2018 a údaje o předchozích kvartálech zatím nezveřejnila. Marže za 1Q 54,1 % je pod naším celoročním očekáváním 55,1 % vzhledem k tomu, že management čeká pro první polovinu roku doznívání vyšších investic a tím mírně nižší ziskovost.

Výhled

Jelikož Avast zveřejňuje za 1Q pouze vybrané provozní údaje, nebude pořádat konferenční hovor pro analytiky. Očekáváme však, že management ve zprávě potvrdí výhled na letošní rok. Ten počítá s růstem upravených tržeb vyšší jednociferným tempem, avšak po odečtení vlivu ukončených operací a měnových kurzů. Podotýkáme, že dolar letos posiluje (k euru např. od začátku roku posílil o 4 % oproti loňskému průměrnému kurzu). To podle nás způsobí, že skutečný růst tržeb bude pomalejší než výhled, který růst očišťuje o vliv měnových kurzů. Management rovněž podle nás potvrdí, že upr. EBITDA marže by letos měla být zhruba na stejné úrovni jako loni, kdy činila 54,1 %. Vlivem změn v účetním systému IFRS 16 přecházejí některé provozní náklady do odpisů, což navyšuje vykazovanou EBITDA marži u Avastu zhruba o 1 proc. bod. Letos proto očekáváme marži 55,1 %. Tato změna je však pouze účetní a neovlivňuje cash flow a tím ocenění firmy. Domníváme se, že pokud společnost potvrdí výhled na letošní rok, akcie mohou reagovat mírně pozitivně.