Společnost APS Finance oznámila, že v souladu s emisními podmínkami předčasně splatí emisi dluhopisů 5,0/2023. K předčasnému splacení dojde k 22. 2. 2021. Jde o postupně amortizované dluhopisy, a společnost proto k tomuto datu splatí zůstatkovou jmenovitou hodnotu dluhopisu 5246 Kč, pravidelný pololetní úrok z částky 6479 Kč a dále mimořádný úrok 2 % za předčasné splacení z částky 5246 Kč. Nárok na tuto výplatu budou mít držitelé dluhopisů k rozhodnému dni 23. 1. 2021.