Niekto, kto si je stopercentne istý, že jeho konanie sa rovná investovaniu, môže v skutočnosti „iba“ špekulovať a neskôr pri pohľade na dosiahnuté výsledky môže na reálne investovanie zanevrieť, i keď mu prakticky vôbec nerozumie. Pozrime sa teraz bližšie na spomenuté aktivity a zistime, ktorá z nich má najväčší potenciál do budúcnosti.

Sporenie

 

Asi najznámejšou a najjednoduchšou cestou čo môžeme robiť s prebytočnými financiami je sporiť si. Sporenie je odkladanie rozdielu medzi tým, čo vyprodukujete a tým, čo spotrebujete. I keď sa nám nemusí javiť príliš „sexi“, predstavuje absolútny základ zdravého fungovania každej ekonomiky, pretože pomáha vytvárať kapitál, ktorý sa následne použije na tvorbu ďalších aktív.

Každý jednotlivec alebo spoločnosť, ktorá nesporí a neodkladá si na horšie časy sa skôr či neskôr dostane do problémov. Faktom však ostáva, že v súčasnom prostredí nulových úrokových sadzieb a finančnej represie spôsobenej centrálnymi bankami na celom svete je sporenie istý spôsob ako v reálnom vyjadrení (očistenom o infláciu) prísť o kúpnu silu zarobených peňazí. Preto sa musíme obhliadnuť po iných spôsoboch zhodnocovania našich financií.

Investovanie

 

Pod pojmom investovanie si môžeme predstaviť proces alokovania kapitálu smerom k produktívnym podnikateľským projektom s cieľom vytvoriť väčšie bohatstvo. Investovať však nie je možné bez prítomnosti kapitálu, ktorý obyčajne pochádza už zo spomínaných úspor.

Investovanie sa vždy stáva náročnejším, viac nepredvídateľným a menej úspešným, keď sa do hry zamiešajú vlády a ich intervenčná politika, ktorá sa zvyčajne vyskytuje vo forme zdaňovania, rôznych neopodstatnených regulácií a v súčinnosti s centrálnymi bankami aj vo forme inflácie, resp. narúšania prirodzenej cenovej stability.

Ak sa pozrieme okolo seba, zistíme, že trend je nastavený jasne – zdaňovať, zdaňovať, zdaňovať a regulovať, regulovať, regulovať všetko čo javí známky života. I keď inflácia momentálne nepredstavuje veľký problém, aj táto skutočnosť sa môže o pár rokov zmeniť. Z toho usudzujem, že investovanie, ktorému sa najviac darí v stabilnom, podnikateľsky priateľskom prostredí bude v najbližších rokoch veľmi náročným spôsobom ako zveľadiť svoj majetok.

Špekulovanie

 

Zjednodušene môžeme povedať, že špekulovanie je proces zarábania peňazí na trhových deformáciách spôsobených vládami a inými centralizovanými inštitúciami, ktoré narúšajú homeostatické sily finančného systému. Ak by existoval dokonale slobodný trh, existovalo by pre špekulantov len veľmi málo príležitostí. V takom svete však nežijeme a veľmi dlhú dobu ani žiť nebudeme.

Špekulanti preto budú mať dostatok príležitostí, z ktorých si budú môcť vybrať. Široká verejnosť však vníma tento typ ľudí ako zlo, ktoré je zodpovedné za mnohé finančné krízy a negatívne implikácie z nich plynúce.

Môže to byť spôsobené tým, že ich zisky bývajú z času na čas obrovské a sú realizované práve počas finančných kríz, čo vzbudzuje veľkú závisť a ešte viac rozširuje nesprávny názor, že sú za tieto neduhy priamo zodpovední.

Uveďme veci na pravú mieru. Prostredie, v ktorom by špekulovanie bolo iba nadbytočnou aktivitou, bez nejakej veľkej šance na úspech, by bolo možno naozaj vhodnejšie ako to terajšie – ale muselo by to byť prostredie, kde vláda iba minimálne zasahuje do ekonomického života.

Racionálny špekulant sa sústreďuje na nepriame a oneskorené efekty spôsobené politickou deformáciou na finančných trhoch. To je jeho výhoda, pretože dôsledky sú oneskorené a on má viac času na budovanie vhodnej pozície. Skutočnosť, že iba málo ľudí má rovnaké stanovisko ako on, a že len zriedkakedy sa pohybuje rovnakým smerom ako dav, robí zo špekulanta prirodzeného kontrariána.

Keď chcú všetci nakupovať, je pripravený ostatným poskytnúť to čo žiadajú. Platí to aj opačne, ak chcú všetci predávať, nemá problém poskytnúť hotovosť, v podstate hneď.

Trading

Pomerne častou chybou je zamieňanie si špekulanta a tradera. Trader je v skratke krátkodobý hráč, ktorého hlavným cieľom je kupovať nízko a predávať vysoko, odvodzujúc svoje obchody na základe technickej analýzy alebo správneho čítania trhového sentimentu. Je pravdou, že existuje zopár veľmi úspešných traderov, ale je to skôr výnimka ako pravidlo.

Nevýhody tejto činnosti spočívajú hlavne vo veľkej časovej náročnosti a tiež si vyžaduje obrovskú dávku koncentrácie, čo z nej robí veľmi vyčerpávajúcu činnosť. Ďalším negatívom sú pomerne vysoké poplatky. Trader a špekulant sú preto dve odlišné veci.

Najbližšie roky budú nepochybne ťažké pre nás všetkých, ktorí sme súčasťou „hry“ s názvom finančné trhy. Každý si musí nájsť jemu najlepší spôsob, ktorý mu umožní participovať na trendoch, ktoré sa na finančných trhoch vyskytujú a možno práve špekulovanie ako sme ho opísali v tomto článku bude mnohým vyhovovať.