Napriek historickým rekordom sa minulý týždeň podiel globálnej trhovej hodnoty amerických akcií posunul z 38,3 percenta celosvetovej kapitalizácie, vrcholu dosiahnutého v decembri, nadol pod 35 percent. Za poklesom podielu možno hľadať najmä rýchlejší rast akciových trhov zvyšku sveta, a to predovšetkým v rozvíjajúcich sa krajinách, ktoré poskytli investorom vyššiu návratnosť pri enormných valuáciách známych akciových titulov. V posledných týždňoch akceleruje pokles hodnoty v svetovom meradle aj pokles sily amerického dolára, ktorý sa voči košu hlavných zahraničných mien, rovnako ako zobrazený podiel amerických akcií, nachádza na približne dvojročných minimách.

Graf č. 1: Podiel amerických akcií na svetových akciových trhoch poklesol z vrcholu približne 38 percent až na súčasných 35 percent.

/data/MediaLibrary/articles/12038/graf-1.pngZdroj: Bloomberg