Gro problému spočíva v tom, že komerčné banky nemôžu preniesť záporné sadzby v plnej miere na klientov. Klienti majú totiž možnosť obrátiť sa banke chrbtom v podobe výberu hotovosti. Znižuje to čisté úrokové výnosy bánk pri poklese trhových úrokových sadzieb, za ktoré banky ďalej požičiavajú prostredníctvom úverov.

Ďalším obrovským mínusom pre banky pri nízkych či negatívnych sadzbách je zníženie príjmov z dlhopisových portfólií. Podkopanie ziskovosti bánk cez de facto daň negatívnych sadzieb ohrozuje ich finančnú stabilitu, čo má spravidla negatívny vplyv na ekonomický rast, keď nie sú ochotné poskytovať veľa úverov (čo ukazuje aj graf č. 2).

Politika negatívnych sadzieb zároveň zvyšuje volatilitu trhoch pri raste obáv o zdravie bánk, čo vidieť práve v dnešných časoch. Ak budú turbulencie pretrvávať dlhšie, prostredníctvom spätnej reflexivity môžu podmyť ekonomický sentiment, čo povedie len k obmedzeniu spotreby domácností a investičnej aktivity firiem. Teda klesá aj dopyt po financovaní.

Tendenciu klesať má v takomto prostredí aj strmosť výnosovej krivky. Jej splošťovanie negatívne vplýva na ziskovosť bánk, ktoré sa tradične refinancujú lacnejšími kratšími zdrojmi a peniaze požičiavajú za vyššie sadzby odvodené od dlhšieho konca výnosovej kriky.

Štatistiky ukazujú, že čím vyššie sú úrokové sadzby, tým vyššie sú aj akcie bankového sektora. A čím vyššie sú akcie bankového sektora, tým viac úverov je poskytovaných do ekonomiky, čo vytvára priestor na viac investícií a rýchlejší ekonomický rast, a teda na potenciálne aj vyšší rast cien, čo je cieľom centrálnych bánk.

Graf1: Priama úmera medzi cenami akcií bankového sektora (Euro Stoxx Bank index 2008 – 2016) a výškou úrokových sadzieb (výnos 10-ročného nemeckého dlhopisu 2008 – 2016). Koeficient korelácie dosahuje 0,48.

/data/MediaLibrary/articles/10220/graf-1.pngZdroj: Algebris Investments

Graf 2: Koeficient korelácie medzi novými úvermi nefinančnému sektoru eurozóny (1997 – 2016) (posunutie o tri mesiace)  a ceny akcií bankového sektora (Euro Stoxx Bank index (1997 – 2016) dosahuje 0,53.

/data/MediaLibrary/articles/10220/graf-2.pngZdroj: Algebris Investments