Ďalším veľkým známym demografickým trendom je starnutie obyvateľstva, keď sa ľudia dožívajú viac aj vďaka zlepšujúcej sa zdravotnej starostlivosti. Kým v roku 1950 tvorili ľudia nad 60 rokov len osem percent svetovej populácie, teda asi 200 miliónov ľudí, v roku 2050 by to malo byť až 21 percent populácie, teda celé dve miliardy mužov a žien. Tretím demografickým megatrendom je bohatnutie obyvateľstva a rast strednej triedy predovšetkým v dvoch najľudnatejších krajinách sveta – v Číne a v Indii. O tri dekády by mal počet jej príslušníkov podľa prognóz vzrásť na dvojnásobok, teda na vyše šesť miliárd ľudí.

Každý zo spomínaných demografických megatrendov sa pohybuje pomaly a prebieha niekoľko dekád. Preto možno pomerne spoľahlivo predpovedať jeho ďalší vývoj. Demografické zmeny zároveň ovplyvňujú dlhodobú ziskovosť mnohých firiem na nasledujúce roky. Investovanie do spoločností, kde sú demografické trendy najdôležitejším faktorom, ktorý ovplyvňuje ich hospodárske výsledky, by mal preto viesť k dlhodobo udržateľným trendom rastu s nízkou volatilitou aj pre menší vplyv hospodárskeho cyklu. Ide o stávku na relatívne dobre predvídateľnú budúcnosť.

Zbieranie ovocia globálnych demografických trendov je už dostupné aj pre bežných ľudí. A to prostredníctvom podielových fondov špecializujúcich sa na tieto témy. Teda na skutočnosti, že rast populácie sa prejaví v raste dopytu po zdrojoch a po urbanizácii. Rast strednej triedy bude znamenať aj zvýšený záujem o finančné služby, poisťovníctvo, viac starostlivosti o zdravie a všeobecne vyššiu spotrebu bežných tovarov a služieb. Zmena životného štýlu mladších príslušníkov strednej triedy v 21. storočí sa pretaví do rastu obezity, proti ktorej bude treba bojovať, do rastu dopytu po najrôznejších online službách a po cestovaní. Starnúca populácia bude znamenať rast výdajov na starostlivosť o dôchodcov od služieb voľného času cez bývanie až po samotné zdravie.

Vo všetkých regiónoch sveta vo väčšine sektorov ekonomiky, od zdravotníctva až po finančníctvo, možno nájsť firmy, ktoré dokážu z týchto trendov profitovať a dokonca sú od nich výrazne závislé. Z nich možno selektovať tie so solídnymi fundamentmi, ktoré sú lídrami na svojich trhoch so zaujímavými valuáciami ponúkajúcimi dobrý pomer potenciálneho výnosu k podstupovanému riziku. Na ich základe potom možno zostaviť portfólio, ktoré dokáže zarábať na demografických zmenách. Sú veľkou a atraktívnou investičnou príležitosťou.